Hãy hỏi tôi về Biglead
Bảng giá
Bảng giá
Cá nhân
Basic
Nâng cao
Doanh nghiệp
CÁ NHÂN
199k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Cơ bản
399k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Nâng cao
799k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Doanh nghiệp
1299k
/ tháng
Chọn gói Thu gọn
Gói setup: Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản CSKH đa kênh cho doanh nghiệp (chi phí từ 50 triệu đồng)
Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, phân tích sản phẩm và hành vi khách hàng của doanh nghiệp. Sau đó: -Phân tích nhóm khách hàng và khởi tạo phân nhóm KH tự động trên Biglead - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chào dịch vụ và sản phẩm đa kênh (Fb/ Za/ Web/ Call) - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chăm lại khách chưa mua - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chăm lại khách đã mua - Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản cho khách mua lại - Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản cho khách để giới thiệu thêm khách - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản xử lý khiếu nại Đồng hành, tối ưu ra kết quả cùng doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi để được thiết lập miễn phí khi đăng ký gói hàng năm

CÁ NHÂN
149k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Cơ bản
349k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Nâng cao
749k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Doanh nghiệp
1149k
/ tháng
Chọn gói Thu gọn
Gói setup: Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản CSKH đa kênh cho doanh nghiệp (chi phí từ 50 triệu đồng)
Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, phân tích sản phẩm và hành vi khách hàng của doanh nghiệp. Sau đó: -Phân tích nhóm khách hàng và khởi tạo phân nhóm KH tự động trên Biglead - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chào dịch vụ và sản phẩm đa kênh (Fb/ Za/ Web/ Call) - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chăm lại khách chưa mua - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chăm lại khách đã mua - Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản cho khách mua lại - Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản cho khách để giới thiệu thêm khách - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản xử lý khiếu nại Đồng hành, tối ưu ra kết quả cùng doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi để được thiết lập miễn phí khi đăng ký gói hàng năm

CÁ NHÂN
99k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Cơ bản
299k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Nâng cao
699k
/tháng
Chọn gói Thu gọn
Doanh nghiệp
1099k
/ tháng
Chọn gói Thu gọn
Gói setup: Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản CSKH đa kênh cho doanh nghiệp (chi phí từ 50 triệu đồng)
Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, phân tích sản phẩm và hành vi khách hàng của doanh nghiệp. Sau đó: -Phân tích nhóm khách hàng và khởi tạo phân nhóm KH tự động trên Biglead - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chào dịch vụ và sản phẩm đa kênh (Fb/ Za/ Web/ Call) - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chăm lại khách chưa mua - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản chăm lại khách đã mua - Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản cho khách mua lại - Xây dựng quy trình và thiết lập kịch bản cho khách để giới thiệu thêm khách - Xây dựng quy trình và thiết lập các kịch bản xử lý khiếu nại Đồng hành, tối ưu ra kết quả cùng doanh nghiệp!

Liên hệ với chúng tôi để được thiết lập miễn phí khi đăng ký gói hàng năm