Hãy hỏi tôi về Biglead
Điều khoản sử dụng

PHẦN I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ
Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:
 • Tên: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO
 • Địa chỉ trụ sở: 142B Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Việt Nam
Số điện thoại, địa chỉ email:

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý bán hàng BigLead chạy dưới tên miền BigLead.live và trên Ứng dụng BigLead

“Ứng dụng BigLead” – Ứng dụng BigLead trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ BigLead.live

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

“Chủ Shop” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản Chủ Shop; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản Chủ Shop.

“Shop” – Tên Shop sẽ được tự động đặt theo tên của Chủ Shop hoặc Chủ Shop có thể tự chỉnh sửa

“Tài khoản Chủ Shop” – Tài khoản Chủ Shop được tạo ra đầu tiên khi Chủ Shop đăng ký Shop Người dùng BigLead trên Website BigLead

“Người dùng BigLead” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng phần mềm của BigLead trên Website BigLead và được BigLead chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ Shop hoặc các nhân viên của Shop được chủ Shop cấp cho tài khoản truy cập vào Shop; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website BigLead.live

“BigLead” – Phần mềm quản lý bán hàng BigLead được phát triển bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử IDO

"Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng BigLead hoặc của BigLead

“Dữ liệu Shop” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên Shop được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ Shop thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên BigLead


3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng sản phẩm của BigLead, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của BigLead dưới tên miền chính thức là BigLead.live và ứng dụng BigLead trên hệ điều hành Android và iOS. BigLead sẽ duy trì trang thông tin điện tử BigLead.live như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng BigLead.

BigLead có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng BigLead có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website BigLead/Ứng dụng BigLead. Nếu Người dùng BigLead tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng BigLead chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng BigLead đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng BigLead, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của BigLead.


4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Việc Người dùng BigLead lựa chọn sử dụng các Website BigLead/Ứng dụng BigLead đồng nghĩa với việc Người dùng BigLead chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website BigLead/Ứng dụng BigLead.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của BigLead thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng BigLead tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng BigLead phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.


5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

BigLead cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng BigLead, vì vậy BigLead không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng BigLead như: Khách hàng của Người dùng BigLead, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng BigLead đang kinh doanh…cũng như BigLead không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng BigLead hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng BigLead.

Người dùng BigLead phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng BigLead có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của BigLead vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng BigLead không được sử dụng dịch vụ của BigLead để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của BigLead, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh....

BigLead có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng BigLead vào hệ thống dịch vụ của BigLead khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng BigLead có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về BigLead phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng BigLead hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng BigLead khi sử dụng Website BigLead/Ứng dụng BigLead mà BigLead nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của BigLead, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, BigLead có quyền yêu cầu Người dùng BigLead cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, BigLeadcó toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho BigLead cũng như cộng đồng.


6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

BigLead có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng BigLead trong các trường hợp sau:

 • Người dùng BigLead sử dụng phần mềm Website BigLead/ Ứng dụng BigLead vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Người dùng BigLead gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
 • Người dùng BigLead lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.
 • Người dùng BigLead sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
 • Người dùng BigLead không chịu hợp tác cùng BigLead và các nhân viên của BigLead khi xử lý lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng trên phần mềm Website BigLead/ Ứng dụng BigLead
 • Người dùng BigLead không thanh toán các chi phí đúng hạn.
 • Người dùng BigLead có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của BigLead trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.
 • Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website BigLead/Ứng dụng BigLead thuộc bản quyền của Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử IDO

Do đó, tất cả nội dung tại Website BigLead.live, tại Ứng dụng BigLead đều thuộc sở hữu của BigLead. BigLead cho phép Người dùng BigLead xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được BigLead công khai trên Website, Ứng dụng BigLead
 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng BigLead

Khi sử dụng các thông tin tại Website BigLead/Ứng dụng BigLead, Người dùng BigLead cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng BigLead không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website BigLead/Ứng dụng BigLead mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của BigLead. Người dùng BigLead có thể liên hệ địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi BigLead, Người dùng BigLead phải bảo đảm là việc Người dùng BigLead sử dụng thông tin có được từ Website BigLead/Ứng dụng BigLead của Người dùng BigLead không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ BigLead.live hoặc nguồn từ Ứng dụng của BigLead.


8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG BIGLEAD

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của BIGLEAD tại địa chỉ: https://biglead.live/


9. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website BigLead/Ứng dụng BigLead đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…) Khi Người dùng BigLead sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm như dịch vụ giao hàng Giaohangtietkiem, Viettel post, Giao Hàng Nhanh, dịch vụ thanh toán: VNpay ,... có nghĩa là Người dùng BigLead đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng BigLead hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website BigLead/Ứng dụng BigLead chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng BigLead đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng BigLead được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.


10. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Biglead có trách nhiệm thông báo ngay Biglead khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Biglead để Biglead có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Biglead. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Biglead có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Biglead hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Biglead luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Biglead sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Biglead.


11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, BigLead không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng BigLead trên phần mềm, ứng dụng của người dùng BigLead. Đồng thời, BigLead không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng BigLead và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BigLead sau khi BigLead đã bàn giao cho Người dùng BigLead.

BigLead chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website BigLead/Ứng dụng BigLead; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng BigLead hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng BigLead vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của BigLead.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng BigLead đồng ý rằng BigLead, nhân viên, đại lý của BigLead sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website BigLead/Ứng dụng BigLead hay sử dụng các Dịch vụ khác của BigLead.

BigLead cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website BigLead/Ứng dụng BigLead. Ngoài ra, Người dùng BigLead cũng hiểu rằng, BigLead không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Biglead có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. BigLead khuyến nghị Người dùng BigLead nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. BigLead không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng BigLead sau khi sử dụng dịch vụ.

Các tài khoản trên trang này có thể được ẩn danh hoặc xóa theo yêu cầu của người dùng. Hãy liên hệ với quản trị viên admin@biglead để biết chi tiết. Xin lưu ý, việc xóa tài khoản sẽ dẫn đến việc xóa tất cả dữ liệu cá nhân và không thể khôi phục được.


12. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website BigLead/Ứng dụng BigLead được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. BigLead sẽ không bảo đảm rằng Website /Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, BigLead và các nhân viên của BigLead sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của BigLead luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. BigLead cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.


13. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng BigLead có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của BigLead. Tuy nhiên, BigLead có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng BigLead bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được BigLead gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng BigLead đăng ký tài khoản thành công.


14. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÀ BẢO LƯU THỜI GIAN DỊCH VỤ

BigLead cho phép Người dùng BigLead dùng thử trong vòng 14 ngày. Vì vậy, việc Người dùng Biglead thanh toán Cước phí Dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và không ép buộc nên BigLead sẽ không hoàn lại bất cứ chi phí nào.

Trong quá trình dùng dịch vụ ở BigLead, Người dùng BigLead có thể bảo lưu thời gian sử dụng dịch vụ để tiết kiệm và tránh lãng phí tài nguyên khi chưa có nhu cầu dùng tiếp dịch vụ.

BigLead chỉ thực hiện việc bảo lưu thời gian hết hạn của dịch vụ. Mọi vấn đề liên quan đến dữ liệu của dịch vụ Người dùng BigLead tự chủ động sao lưu. BigLead không chịu trách nhiệm đến sự toàn vẹn dữ liệu của Người dùng BigLead.

Trong quá trình bảo lưu thời hạn dịch vụ thì Người dùng BigLead sẽ không thể sử dụng hoặc không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào liên quan đến dịch vụ đã bảo lưu. Cũng trong thời gian bảo lưu Người dùng BigLead có thể yêu cầu BigLead mở lại dịch vụ trước thời hạn được 1 lần duy nhất và không được bảo lưu lại sau đó.

Chính sách bảo lưu áp dụng khi dịch vụ có thời hạn hết hạn nhiều hơn 2 tháng. Mỗi dịch vụ chỉ được bảo lưu một lần duy nhất trong suốt quá trình sử dụng ở BigLead.


15. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng BigLead vui lòng nào gửi về BigLead theo các phương thức sau:

 • Gửi email tới địa chỉ: [email protected]
 • Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0982.442.109
 • Hoặc liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ IDO

Địa chỉ trụ sở: 142B Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Việt Nam

Số điện thoại: 0939.556.336

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, BigLead sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng BigLead, trường hợp cần thiết, BigLead có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. BigLead sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng BigLead trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và BigLead, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.PHẦN II. SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP

1. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi ngữ cảnh của Điều khoản này quy định khác, các từ và thuật ngữ sau đây tại Điều khoản này sẽ có nghĩa như sau:

 • Đối tác vận chuyển (dưới đây được gọi là “ĐTVC”): Là tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính và/hoặc vận chuyển Bưu gửi theo quy định của Luật Bưu chính, và đã ký kết hợp đồng hợp tác với BigLead.
 • Dịch vụ: Dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC được tích hợp trên hệ thống của BigLead.
 • Người dùng BigLead: Là Người dùng sản phẩm phần mềm của BigLead có sử dụng dịch vụ vận chuyển của ĐTVC (được tích hợp trên hệ thống của BigLead).
 • Người nhận: Là người nhận Đơn hàng được Người dùng BigLead gửi qua mạng lưới vận chuyển của ĐTVC.
 • Hàng hóa: Là các sản phẩm, vật phẩm .... được vận chuyển theo yêu cầu của Người dùng BigLead, không bao gồm các sản phẩm, vật phẩm … bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật.
 • Đơn hàng: Là một kiện chứa hàng hóa được Người dùng BigLead bàn giao cho ĐTVC để thực hiện dịch vụ bưu chính.
 • Các bên: là Người dùng BigLead, ĐTVC và BigLead.
 • Hợp đồng hợp tác (dưới đây được gọi là “Hợp đồng”): Là hợp đồng và các phụ lục cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển do BigLead và ĐTVC lập và ký kết, hoặc do Người dùng BigLead và ĐTVC lập và ký kết.

2. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP CỦA ĐTVC

Hệ thống BigLead là hệ thống mở có khả năng kết nối mạnh mẽ với hệ thống của các ĐTVC vận chuyển, bằng việc tạo các truy vấn HTTP tới đường dẫn API (Application Programming Interface). Việc kết nối như vậy giúp tích hợp dịch vụ vận chuyển của ĐTVC trên hệ thống của BigLead, cho phép Người dùng BigLead chọn dịch vụ của ĐTVC và đẩy các Bưu gửi sang cho ĐTVC trực tiếp thông qua cổng kết nối.

Lợi ích của dịch vụ vận chuyển tích hợp trên hệ thống BigLead: Thúc đẩy quá trình tự động, giảm thao tác cũng như quản lý trên hệ thống riêng của BigLead và ĐTVC. Từ đó, Người dùng BigLead được cập nhật luôn thông tin về trạng thái vận chuyển và đối soát của Bưu gửi ngay trên hệ thống của BigLead.


3. QUY TRÌNH ĐẨY ĐƠN
 • Bước 1: Người dùng BigLead truy cập vào màn hình Tạo đơn. Điền các mục Thông tin đặt hàng > Chọn sản phẩm > Chọn hình thức giao hàng > Chọn dịch vụ vận chuyển phù hợp nhất
 • Bước 2: Hoàn thiện thông tin giao hàng sang đơn vị vận chuyển đã chọn ở bước 1. Click Tạo và duyệt > Xác nhận đơn > Gửi và giao hàng.

Ngoài ra, Người dùng BigLead có thể truy cập Trang chủ > Đơn hàng > Thêm mới đơn hàng > Tại Thông tin khách hàng và Thông tin đơn hàng Người dùng BigLead hoàn thiện thông tin như bước 1 và 2 ở trên.

Người dùng BigLead khi đẩy đơn sang ĐTVC qua cổng kết nối của BigLead có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về Bưu gửi theo yêu cầu của hệ thống và quy định của ĐTVC tại từng thời điểm.

Chi tiết quy định thời gian giao – lấy hàng tham khảo tại website chính thức của các ĐTVC: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.


4. QUY ĐỊNH HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

Người dùng BigLead phải đảm bảo tất cả Đơn hàng được vận chuyển bởi ĐTVC tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định cụ thể của ĐTVC về hàng cấm vận chuyển, hạn chế vận chuyển/vận chuyển có điều kiện và hàng cấm bay. Nếu không, BigLead sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy, không được vận chuyển hoặc vận chuyển chậm. Người dùng BigLead sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho BigLead/ĐTVC và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm Quy Định này và Pháp luật Việt Nam. Quy định hàng hóa cụ thể của từng ĐTVC tham khảo tại website của các ĐTVC: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.


5. QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI

Người dùng BigLead phải tuân thủ quy định đóng gói được ĐTVC đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Người dùng BigLead tới Người nhận. Đóng gói đúng quy cách giúp bảo vệ hàng hóa, giảm tình trạng trả hàng, tiết kiệm chi phí cho Người dùng BigLead. Khi có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, quy định đóng gói hàng hóa dùng làm căn cứ quy chiếu trách nhiệm giữa Người dùng BigLead - Đối tác vận chuyển - Người nhận. Quy định đóng gói cụ thể của từng ĐTVC mà Người dùng BigLead đã ký hợp đồng vận chuyển như: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.


6. QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN

Các vấn đề liên quan đến vận chuyển Đơn hàng, Người dùng BigLead liên lạc trực tiếp tới bộ phận liên quan của ĐTVC.

Thời hạn khiếu nại, cách thức và quy trình khiếu nại cụ thể của từng ĐTVC: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.


7. BỒI THƯỜNG

Việc Bưu kiện bị thất lạc hay hư hỏng sẽ được ĐTVC trực tiếp xác thực, thẩm định, phản hồi mức độ bồi thường và tiến hành bồi thường (nếu có). Chính sách bồi thường cụ thể của từng ĐTVC: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao hàng nhanh.


8. TRÁCH NHIỆM CỦA BIGLEAD

a) Đảm bảo việc tích hợp với các ĐTVC chạy ổn định, thông tin đơn hàng của Người dùng BigLead được đẩy sang ĐTVC một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời.

b) Kết hợp với ĐTVC hỗ trợ Người dùng BigLead trong trường hợp đẩy đơn sang ĐTVC gặp vấn đề xảy ra do lỗi kỹ thuật từ các bên.

c) Đảm bảo bí mật thông tin, an toàn với Đơn hàng trong suốt quá trình Người dùng BigLead sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website chính thức của BigLead. BigLead bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên website chính thức. Người dùng BigLead tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung được đăng tải, đồng nghĩa với việc đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

Mọi Người dùng BigLead cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC.

Mọi thắc mắc liên quan đến các nội dung trên, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử IDO

Địa chỉ: 142B Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Việt Nam

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0982.442.109

Email: [email protected]