Hãy hỏi tôi về Biglead
Giải pháp
Khách hàng được cung cấp hàng loạt công cụ để tối ưu chăm sóc khách hàng và gia tăng doanh số
Nhắn tin đa kênh

Cho phép tạo chiến dịch gửi nhiều tin nhắn cùng lúc qua các kênh mạng xã hội (Facebook/ Zalo/ Line/ Insta/ Email/ Sms).

Dẫn dắt khách hàng qua nhiều nền tảng mạng xã hội để thuận tiện và cá nhân hoá cho việc chăm sócBroad cast Message (nhắn tin hàng loạt)/Nhắn tin Viral
  • Nhắn tin hàng loạt tới khách hàng cũ trên Facebook
  • Nhắn tin tới danh sách KH có sđt trên Zalo
  • Nhắn tin tới danh sách KH có sđt trên Line


Nhắn tin Viral

Tạo mini game để chia sẻ thông tin về sản phẩm/ chương trình khuyến mại

Email Marketing Automation

Cho phép gửi nhiều email có nội dung khác nhau, lần lượt tới khách hàng tuỳ theo hành động quan tâm của khách (mở ra xem, click vào link, kéo xem tới đâu...)

Chatbot AI

Tự động trả lời khách hàng theo kịch bản lập sẵn trên các kênh mạng xã hội (Facebook/ Instgram/ Zalo/ Line)

Camera AI

Đối tượng: Các cửa hàng dịch vụ cần nhận biết khách hàng (khách hàng đã đăng ký dịch vụ hay khách hàng cũ để tăng chất lượng chăm sóc khách)

Voice IP

Cho phép nhiều nhân viên cùng tiếp nhận cuộc gọi hoặc gọi đi qua 1 đầu số tổng đài. Lưu lại lịch sử cuộc gọi với từng khách

Brand SMS

Gửi hàng loạt tin nhắn có gắn thương hiệu doanh nghiệp tới khách hàng qua SMS