Gói Marketing Tại Điểm Bán
Mô tả
Camera AI

Đối tượng: Các cửa hàng dịch vụ cần nhận biết khách hàng (khách hàng đã đăng ký dịch vụ hay khách hàng cũ để tăng chất lượng chăm sóc khách)

Giải quyết:
  • Nhận diện được khách hàng thân thiết
  • Nhận diện được khách hàng đã đăng ký dịch vụ online
  • Nhận diện được khách đến cửa hàng qua kênh online marketing nào
  • Đếm được số lượng khách theo ngày/ tháng
Wifi Marketing

Đối tượng: Các chuỗi cửa hàng/ dịch vụ nhằm lưu lại thông tin khách vs tăng khả năng tiếp cận quảng bá hình ảnh tới khách

Giải quyết:
  • Lưu thông tin mọi khách hàng đến cửa hàng
  • Đếm lượng khách, thuận tiện cho việc tổng hợp báo cáo
  • Đánh giá mua hàng, tích điểm thành viên
  • Đồng bộ với Facebook ads, phục vụ tìm khách hàng mới
  • Đồng bộ với Biglead CRM, đánh giá được hiệu quả online Marketing bằng khách hàng đến cửa hàng
  • Nhắn tin lại được khách để khảo sát dịch vụ, và chăm sóc khách qua Zalo OA, Facebook, Sms, Email
Dùng thử miễn phí
Xem video